• Her Geçen Gün Bilimsel ve Teknik Gücümüzü Geliştirerek, Kendimizi Daha da Zenginleştiriyoruz.

  • Her Geçen Gün Bilimsel ve Teknik Gücümüzü Geliştirerek, Kendimizi Daha da Zenginleştiriyoruz.

  • Her Geçen Gün Bilimsel ve Teknik Gücümüzü Geliştirerek, Kendimizi Daha da Zenginleştiriyoruz.

  • Her Geçen Gün Bilimsel ve Teknik Gücümüzü Geliştirerek, Kendimizi Daha da Zenginleştiriyoruz.

  • Her Geçen Gün Bilimsel ve Teknik Gücümüzü Geliştirerek, Kendimizi Daha da Zenginleştiriyoruz.

Tufan Mimarlık-Mühendisliğe Hoş Geldiniz

Şirketimiz Yönetim Kurulu, mesleki ve sosyal kuruluşlarda aktif ve olarak yer almaktadır. Sektörün gelişimi için devletimize her türlü bilgi ve katkıyı sunmak üzere kurulmuş bulunan Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu, Yapı Denetim ve Deprem Birliği, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği gibi sektör içi kuruluşların çeşitli yönetim kademelerinde bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. TMMOB ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihtiyaç duyduğu dönemlerde her türlü mesleki katkımızı sunum ve yazılarımızla yapmış bulunmaktayız...

Uzmanlık Alanları

MİMARLIK Konut, Otel, Motel, Fabrika, Hastane, Ticari Binalar, İdari Binalar, Depo vs. her türlü yapının; yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına göre tasarımının yapılarak, etüt, proje, 3 Boyutlu Görsel, Hareketli Sunum...
MÜHENDİSLİK Yeni yapılara taşıyıcı sistem (Çelik/Betonarme/ Prefabrik Betonarme) ve malzeme seçimlerinin yapılarak taşıyıcı sistem tasarımının yapılması yanında mevcut yapıların da performans analizleri...
İNŞAAT VE TAAHHÜT Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapının çağdaş yöntemlerle projelendirilerek inşa edilmesi veya var olan onaylı projelerine göre anahtar teslimi inşa edilmesi, Çevre Düzenlemesi, Altyapı Yapılması...
MÜŞAVİRLİK Riskli Alan ve Riskli Bina analizlerinin, Jeolojik ve Sismolojik Zemin Etütlerinin yapılarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması, Plan değişiklikleri...